citilight.com - citilight.vn - citilight.com.vn

Giá trị và sứ mệnh

Giá trị và sứ mệnh

TẦM NHÌN: Citilight luôn mong muốn đem lại cho bạn một sự lựa chọn hoàn hảo trên con đường chinh phục đỉnh cao của ánh sáng và màu sắc thời đại.

SỨ MỆNH: Công ty Citilight luôn lấy sự uy tín và hài lòng của khách hàng làm thước đo cho sự phát triển của công ty. Sự thành công của Quý khách hàng chính là sự thành công của Công ty chúng tôi.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

– Chất lượng sản phẩm và dịch vụ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp.

– Gia tăng giá trị cho xã hội, khách hàng, người lao động và cổ đông là mục tiêu và động lực của sự phát triển bền vững.

– Lao động ság tạo là nền tảng của sự phát triển.

– Quan hệ hợp tác, chia sẻ, cam kết và thực hiện cam kết là nền tảng văn hóa doanh nghiệp.

– Ánh sáng thời đại là bản sắc của CITILIGHT.

Kết quả hình ảnh cho yale logo